Политика за конфиденциалност

Информацията, която изискваме от нашите потребители е свързана единствено с успешното извършване на предлаганите от нас ремонтни дейности. Достъп до данните ти имат единствено управителите и специалистите, извършващи заявените от вас услуги.